MILJØPOLITIK FOR LOUIS LUND A/S:

Louis Lund A/S, som sælger og servicerer køretøjer der belaster miljøet, vil forebygge forurening, miljøbelastninger og arbejdsskader, ved at have en stærk egenkontrol på alle områder der involverer vores omgivelser og vores medarbejdere. Vi vil fremstå som en sund virksomhed der overholder lovgivningen og herigennem styrke vores position.

Vi vil kun anvende miljømæssigt forsvarlige arbejdsprocesser og hjælpeprodukter. Vi vil løbende minimere forbruget af råstoffer og energi, samt nyttiggøre så meget affald som muligt igennem et effektivt sorteringssystem. Vi vil løbende sikre at dette sker under hensyntagen til medarbejdernes og omgivelsernes trivsel.

Vores miljø- og arbejdsmiljøledelse omfatter bl.a.: 

  • Løbende tiljustering af kemiske hjælpestoffer. Indkøb af miljøbelastende råvarer minimeres.
  • Løbende optimering af mængden og sorteringsgraden af både farligt og ufarligt affald.
  • Løbende optimeringer af energiforbrug og driftsøkonomi.
  • Kommunikation og samarbejde internt og eksternt vedr. miljøspørgsmål, der knytter sig til vore produkter og aktiviteter. 
  • Vi vil bidrage til at opnå størst mulig reduktion af udledningen af emissioner – både på vores værksted, samt ved salg af miljøvenlige biler.
  • At fremme ansvarsfølelsen hos medarbejdere overfor miljøet.
  • At fremme ansvarsfølelsen hos medarbejdere overfor sit eget og andres helbred. 
  • Overholdelse af gældende lovgivning, myndighedskrav, samt frivillige tilslutninger.